Aj vy máte pri hypotéke v Slovenskej sporiteľni dojednané poistenie úveru?

Autor: Štefan Kompánek | 27.5.2014 o 9:45 | (upravené 29.5.2014 o 20:53) Karma článku: 9,80 | Prečítané:  6035x

Tak potom by tieto informácie mohli mať pre Vás veľký význam. Možno ste si mysleli, alebo si myslíte, že poistka ako poistka. Že je jedno, či si ju urobím v banke, alebo v poisťovni. Poďme sa pozrieť na to, že nie je jedno aké poistenie máte a kde si ho dojednáte. A možno Vám konečne svitne, že peniaze, ktoré používate na úhradu poistenia v rámci úveru, vlastne vyhadzujete von oknom. Ak ste navštívili pobočku danej banky a dali si urobiť ponuku na hypotekárny úver, alebo ste nebodaj už zmluvu o úvere podpísali, mali by ste zbystriť pozornosť a všimnúť si nasledovné skutočnosti.

Treba pozerať na to, aké možné zľavy z úrokovej sadzby banka pri hypotékach poskytuje a tiež  Vám do ponuky uvedie.  Za založenie účtu v danej banke máte zľavu 0,5% z úrokovej sadzby. Za hypotéku nad 70 000,-€ máte zľavu 0,3% z úrokovej sadzby. Za poistenie úveru Vám dá banka zľavu ďalších 0,2% z úrokovej sadzby. A čo poplatok za poskytnutie úveru? Pokiaľ refinancujete svoj starší úver a s novou splátkou sa zmestíte do splátky vyplácaného úveru, tak poplatok za poskytnutie úveru neplatíte. Pri inom type hypotéky môžete poplatok za poskytnutie úveru splácať v splátkach úveru. Dĺžka splácania závisí od výšky úveru a teda aj od výšky poplatku.

Poďme, ale na dané poistenie úveru. Na výber sú tri balíky:

Súbor A- základný, ktorý tvoria tieto riziká: Smrť z akýchkoľvek príčin, plná a trvalá invalidita, splátka poistného- 7,9% z predpísanej úverovej splátky/ mesačne

Súbor B- rozšírený- Súbor A + dlhodobá pracovná neschopnosť, splátka poistného- 10% z predpísanej úverovej splátky/ mesačne

Súbor C- komplexný- Súbor B + strata zamestnania, splátka poistného, 13,5% z predpísanej úverovej splátky/ mesačne.

Plnenie z titulu akejkoľvek smrť ani neriešim, to je snáď jasné.

Za poistnú udalosť sa však nepovažuje udalosť spôsobená samovraždou alebo pokusom o samovraždu, alebo úmyselným seba poškodením poisteného, a to bez ohľadu na jeho duševný stav, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Takže v tomto prípade by ste svojej rodine príliš nepomohli.

Plná a trvalá invalidita je v tomto prípade najzaujímavejšie krytie. Že v čom? Nuž v tomto.

Dnes životné poisťovne na Slovensku ponúkajú invaliditu, ktorá je buď vyššia ako 40% / čiastočný invalidný dôchodok/ alebo takú, ktorá predstavuje viac ako 70%- ný / plný invalidný dôchodok/ pokles vykonávať zárobkovú činnosť.

V tomto prípade sa jedná o invaliditu z choroby a úrazu o viac ako 70% v závislosti od rozhodnutia Sociálnej poisťovne. Tu však na rozdiel od ostatných poisťovní, Poisťovňa Slovenskej sporiteľne požaduje navyše aj lekárske potvrdenie, ktoré potvrdzuje nevyhnutnosť inej osoby pri starostlivosti o poisteného. Pokiaľ budete mať priznaný invalidný dôchodok, ale nebudete mať lekárske potvrdenie, že si Váš zdravotný stav  vyžaduje starostlivosť tretej osoby, tak k plneniu od poisťovne určite nepríde, aj keď budete spĺňať prvú podmienku. Toto je totiž veľmi dôležité, pretože je obzvlášť vysoká pravdepodobnosť, že drvivá väčšina z Vás, ktorí toto poistenie majú , nikdy nedostanú vyplatené poistné plnenie. To totiž znamená, že dané poistenie platíte zbytočne a úver budete splácať aj naďalej.

Ďalším dôležitým faktorom, je to, že pri spotrebných úveroch a úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou do výšky 66 000,-€, klient podpisuje iba vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré je súčasťou úverovej zmluvy. V prípade, že niečo zamlčíte, uvediete vedome nepravdivú alebo neúplnú informáciu, môže poisťovňa odstúpiť od zmluvy, odmietnuť vyplatenie poistného plnenia, alebo plnenie  zníži.  

Pri úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou od 66 000,01- 166 000,-€, klient vyplní zdravotný dotazník a odovzdá ho poradcovi SLSP.

Pri úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou nad 166 000,-€ je klient povinný okrem vyplnenia dotazníka, podrobiť sa aj lekárskej prehliadke.

Ak sa poistenie rozhodnete zrušiť v priebehu fixácie, zaplatíte poplatok za zmenu úverových podmienok v sume 149,-€ a úroková sadzba sa Vám zvýši o spomínaných 0,2%, a tým pádom aj splátka úveru.

Dlhodobá pracovná neschopnosť- nárok na dávku vznikne,  ak PN bude trvať min. 60 dní a klient splní podmienky nároku na poistné plnenie. Poisťovňa  bude posielať na účet banky sumu vo výške pravidelnej mesačnej splátky úveru, a to prvý krát za mesiac, v ktorom budete 60. deň PN, pokiaľ PN stále trvá. Z jednej poistnej udalosti hradí poisťovňa max. 12 mesačných splátok.

Klient musí ku dňu podpisu úverovej zmluvy splniť niektoré z týchto podmienok:

 • Za posledných 12 mesiacov nebol na PN dlhšej ako 30 po sebe idúcich dní
 • Je zdravý a nie je v pravidelnej lekárskej opatere, či pod pravidelným  lekárskym dohľadom v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov
 • Nepoberá starobný dôchodok a nebol mu priznaný invalidný dôchodok a nie je lekárom uznaný  za PN
 • Každé trvanie PN a nezamestnanosti poisteného, musí byť poistiteľovi predložené poisteným najmenej raz za mesiac, najneskôr však do 5. Dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za mesiac, v ktorom bol poistený PN alebo nezamestnaný.

,,V prípade nedoloženia dokladov v stanovenej lehote, oprávnenej osobe nevzniká ďalej nárok na poistné plnenie a poistiteľ považuje svoju povinnosť plniť za ukončenú.“

V prípade poistenia straty zamestnania musí klient splniť ešte tieto podmienky:

 • Pracovný pomer na dobu neurčitú, pričom bol zamestnaný nepretržite po dobu 12 mesiacov a nie je skúšobnej dobe.
 • Nepatrí podľa svojho vedomia do okruhu zamestnancov, s ktorými by mohol byť v nasledujúcich 12 mesiacoch rozviazaný pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods.1, písm. a – b Zákonníka práce/ najmä v dôsledku organizačných zmien zamestnávateľa, znižovania počtu zamestnancov a podobne, alebo iných dôvodov, uvedených v ustanoveniach,  ktoré upravujú pracovný pomer.
 • Nedal a ani mu nebola daná výpoveď z pracovného pomeru, nezrušil so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer, neobdržal  od zamestnávateľa a ani mu nezaslal návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou.

Pri poistení straty zamestnania je stanovená čakacia lehota 90 dní o d dátumu začiatku poistenia. Zároveň strata zamestnania po uplynutí čakacej lehoty musí trvať aspoň 60 dní a ak klient bude aj naďalej vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na poistné plnenie a poisťovňa bude hradiť sumu vo výške splátky úveru do banky. Poisťovňa uhrádza z jednej poistnej udalosti max. 12 mesačných splátok. Úhrada bude realizovaná prvýkrát za mesiac, v ktorom bude klient nezamestnaný 60. deň.

Zároveň považujem za potrebné uviesť niektoré z výluk, kde nie je poistiteľ povinný plniť:

 • V dôsledku predčasného alebo aj riadneho ukončenia pracovného pomeru, uzatvoreného na dobu určitú.
 • Straty zamestnania, ku ktorej dôjde v priebehu skúšobnej lehoty po nástupe do zamestnania
 • Straty zamestnania, ku ktorej dôjde dohodou
 • Straty zamestnania, ku ktorej dôjde výpoveďou zo strany poisteného
 • Straty zamestnania, ktorá je poistenému zamestnávateľom predbežne oznámená už pre dátumom, dojednaným ako začiatok predbežného krytia
 • Straty zamestnania, ku ktorej dôjde z dôvodu uvedeného v § 63 ods.1, písm. d, Zákonníka práce, alebo ku ktorej dôjde pre porušenie pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e, Zákonníka práce, alebo podľa § 68 ods.1 Zákonníka práce.

Poistenie práceneschopnosti a straty zamestnania sa dojednáva cez poisťovňu Cardif.

 Nie je teda  náhodou lepšie, priplatiť sa pár eur navyše za kvalitné krytie a byť v pohode, ako mať ,,lacné“ poistenie z banky a riskovať, že nič nedostanete? Nechcem sa nikoho dotknúť, no najlepší profit majú finančné inštitúcie z tých ľudí, ktorí sú finančne nevzdelaní a negramotní. Patria tu aj Tí ľudia, ktorí majú dosť peňazí na to, aby si mohli dovoliť kupovať ,,lacné" finančné produkty.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

SVET

Minúta po minúte: Choďte a voľte, vyzval nemecký prezident

Schulz už odovzdal hlas, Merkelová pôjde k urnám poobede.


Už ste čítali?