O ,,lacnom“ zlate z Wiener Privatbank!!!

Autor: Štefan Kompánek | 27.2.2014 o 10:10 | Karma článku: 9,06 | Prečítané:  3528x

V minulom blogu som sa zmienil o predajcoch bankového zlata a ich super výhodných produktoch.  Dal som si teda tú námahu a preštudoval obchodné podmienky na nákup zlata cez Wiener Privatbank / ďalej len WPB/.

Investovanie do ,,lacného" zlata prebieha asi takto. Klient si sporí na zlato o hmotnosti min. 50 gramov, nakoľko takéto min. množstvo si môže vyzdvihnúť, či zaslať domov. Cena na splátky sa ale vypočíta z danej ceny za 1 gram zlata.

Banka nakúpi 50 gramový zliatok zlata, ale klient si na tento zliatok sporí tak, že nakúpi 50 krát po 1 gram zlata. Čo je ale výhodné pre banku a dotyčného poradcu, nie však pre klienta.

Uvádzam príklad. Dňa 26.02.2014 banka kúpi 50 gramový zliatok za cca 1 686,-€. V prepočte na 1 gram vyjde cena 33,72,-€. Avšak na stránke WPB je k 26.02. 2014 uvedená cena 39,06,-€/ gram. Znamená to, že pokiaľ by sa cena zlata nezmenila, tak by klient  za zliatok o hmotnosti 50 gramov formou sporenia zaplatil 1 953,-€. Čo znamená, že banka zarobila na zliatku o hmotnosti 50 gramov čiastku min.  267,-€. Celkom slušný biznis, čo poviete?  Opticky to vyzerá na zlato za zaujímavú cenu, ale skutočnosť ako vidíte, je veľmi odlišná.

A teraz sa pozrieme na predaj zlata. V obchodných podmienkach sa ohľadom predaja uvádza nasledovné: ,, V prípade ukončenia danej zmluvy o úschove sa predaj uschovaného drahého kovu uskutoční k danému aktuálnemu kurzu LONDON FIX v eurách pri zlate za zohľadnenia ceny za 1 gram, vyplývajúcej z ceny v eurách za kilogram, podľa možnosti nanajvýš 7,5%, počas max. 30 dní od ukončenia zmluvy o úschove."

To znamená, že cena za 1 gram sa pri predaji bude pohybovať na úrovniach: London Fix k 26.02. 2014- 973,644,-€: 31,1 OZ / unca/= 31,31,-€ + / 0%- 7,5%/= 31,31,-€ až 33,65,-€ za 1 gram. Čo je zhruba na rovnakej úrovni alebo menej  ako u konkurencie.  Takže žiadna extra výhoda, keďže konkurencia dokáže ponúknuť pri výkupe mierne vyššiu cenu než WPB spomínaných 33,65,-€/ gram. Klient  teda sporí formou 1 gramových zliatkov, ktorých cena  je tomto prípade  azda najvyššia na trhu. Tiež je potrebné zdôrazniť, že v prípade výrazného nárastu ceny kovov sa klientovi tento program značne natiahne, pričom môže sporiť dlhšie, než by mu bolo milé.

Pre tých, ktorí chcú investovať do drahých kovov je teda najlepšie kúpiť si konkrétny zliatok hneď, pričom by ho vlastnili fyzicky. Ušetria tak min. 300,-€ a poplatky za úschovu.  Získajú aj lepšiu cenu kovu, ako keby investovali v mesačných čiastkach cez WPB.

Opätovne zdôrazňujem, že v systéme frakčných / čiastočných/ rezerv jednoducho nie je možné, aby peniaze, či  zlato boli majetkom klientov. Banka ich totiž zahŕňa do svojej súvahy ako aktíva a sú teda vedené v účtovníctve banky.

Pri sporivom programe je minimálna cieľová suma 6 000 EUR. Klient zaplatí poplatok vo výške 5% z cieľovej sumy, t.j. min. 300,-€. Ten sa klientovi vráti vo forme bonusu 5% - ak vloží na účet minimálne 300 EUR v čase od 1.1. do 15.12 v danom roku. Ak však klient vymešká, čo i len jednu min. mesačnú platbu vo výške 25,-€, nárok na bonus zaniká. Bonus sa neprenáša na nasledujúci kalendárny rok.  Pri sporení je aj náklad vo výške 0,05% z hodnoty zlata mesačne, t.j. 0,6%/ rok za úschovu.

V podmienkach je uvedené, že pokiaľ klient počas 24 mesiacov odvolá svoj súhlas so spracovaním údajov, alebo oslobodením WPB od povinnosti zachovania bankového tajomstva, alebo ak dôjde k predčasnému zrušeniu zmluvy o úschove drahých kovov zo závažného dôvodu, alebo riadne zo strany klienta, tak bude ukončený právny vzťah vyplývajúci z nákupu na splátky.  V podmienkach sa uvádza, že v tomto prípade je klient povinný  k úhrade poplatku za spracovanie vo výške 2% z cieľovej sumy, vrátane prípadnej splatnej dane z obratu v zákonnej výške.

V podmienkach sa tiež uvádza, že ,,klient podpisom objednávky výslovne vyjadruje svoj súhlas s hromadnou úschovou drahých kovov, ktoré sú v spoluvlastníctve viacerých klientov." To znamená, že zlato o hmotnosti 50 gramov nie je v žiadnom prípade majetkom klienta, ako sa to bežne prezentuje. Klient sa oň totiž delí v rovnakom pomere so všetkými, ktorí si na daný zliatok sporia.

Pokiaľ klient v prípade sporiaceho programu uhrádza splátky nepravidelne, je WPB oprávnená pokryť jednou obdržanou splátkou všetky splatné mesačné poplatky za úschovu, vrátane úrokov z omeškania vo výške 8% p. a. Tieto poplatky a úrok z omeškania môže klient uhradiť aj tak, že poverí banku predajom  zodpovedajúcej časti drahých kovov.

V prípade, ak klient vypovie zmluvu o úschove z akéhokoľvek dôvodu a ak min. uschované množstvo zlata dosahuje min. 50 gramov, tak je povinný vysvetliť, či si drahé kovy vyzdvihne/ nechá vyzdvihnúť.

Pokiaľ dôjde k výpovedi zmluvy o úschove zo strany WPB, klient je povinný odovzdať vysvetlenie najneskôr do 20 dní od obdržania výpovede. Pokiaľ sa klient rozhodne pre vyzdvihnutie drahého kovu, pričom neuhradil všetky poplatky za úschovu, WPB je oprávnená predať časť drahého kovu.

Ak by však došlo z tohto titulu k zníženiu množstva drahých kovov  pod hranicu 50 gramov, WPB  je oprávnená predať drahý kov, čo znamená že klient dostane vyplatené peniaze. Pokiaľ by sa klient aj napriek zníženiu množstva drahých kovov rozhodol pre dodanie, banka je povinná klientovi vysvetliť skutkový stav a poskytnúť možnosť rozhodnúť sa medzi predajom alebo vyzdvihnutím drahého kovu. Klient musí WPB informovať buď písomne, alebo emailom o vyzdvihnutí min. 3 pracovné dni vopred. Domnievam sa, že preto, lebo banka môže ešte na danom kove zarábať, prípadne je možné aj to, že ho možno reálne nemá a potrebuje ho rýchlo dokúpiť.

Pokiaľ klient premešká dobu vyzdvihnutia, WPB je oprávnená predať drahý kov bez  povinnosti zohľadniť 7,5% navýšenie kúpnej ceny, čo znamená, že klient utrpí riadnu stratu a banka zase zisk. Pokiaľ nebude dosiahnuté min. množstvo kovov formou nákupu na splátky, alebo ho nebude možné z tohto dôvodu vydať, predá WPB dané množstvo drahého kovu, pričom nemusí zohľadniť navýšenie kúpnej ceny o 7,5%, čo značí že banka predá zlato za cenu, pri ktorej klient utrpí značnú stratu.  Znamená to tiež, že klient bude vyplatený v peniazoch. Banka však pripúšťa vyzdvihnutie aj menšieho množstva kovu ako 50 gramov, avšak za poplatok, ktorého  výška nie je v podmienkach uvedená.

Klient  hradí tieto náklady:

Poplatok 5% z cieľovej sumy, min. 300,-€

Za úschovu drahých kovov-  0,6% ročne z hodnoty kovu

2% z cieľovej sumy-  ak klient počas 24 mesiacov neuskutoční žiadnu platbu a dodávateľ zruší zmluvu.  Taktiež ak klient odvolá súhlas so spracovaním údajov, alebo ak dôjde k predčasnému zrušeniu zmluvy.

Úrok z omeškania- 8% p.a., v prípade oneskorených poplatkov za úschovu

Za najzaujímavejšie v obchodných podmienkach však považujem tieto články, ktoré myslím nepotrebujú komentár:

,,Informácie, zverejnené on- line nie sú záväzné a zakladajú sa na dodaných údajoch o stave/ konte / stav drahých kovov a hotovosti/ zo strany WPB dodávateľovi, prípadne použitej platforme providera. Dodávateľ ani WPB neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov. Okrem toho je všeobecne vylúčené ručenie dodávateľa a WPB za chybné údaje akéhokoľvek druhu, predovšetkým aj za majetkové škody, následkom neprístupnosti alebo porúch funkčnosti on- line prístupu."

,,Zmluva o úschove drahých kovov, uzatvorená medzi klientom a WPB, podlieha rakúskemu právu."

,, Miestom súdu v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z, alebo v súvislosti so zmluvou o úschove drahých kovov medzi klientom a WPB je príslušný súd pre 1. Viedenský okrsok, zodpovedný za výkon jurisdikcie v obchodných záležitostiach. Miestom súdu v prípade akýchkoľvek sporov, vyplývajúcich z, alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou medzi klientom a dodávateľom, je daný príslušný vecný súd v mieste obchodného sídla dodávateľa."

Tomu sa povie bez problémová investícia. Ten, kto sa ešte nenaučil čítať obchodné podmienky a nechápe, že jediný majetok, ktorý reálne vlastníme je iba ten, ktorý máme pod vlastnou- fyzickou kontrolou si koleduje o to, že jedného dňa zistí, že sa k nemu nikdy nedostane. Bližšie informácie určite veľmi rád poskytne Váš ,,poradca", ktorý Vám toto výhodné sporenie /GOLDKONTO/ dojednal.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

SVET

Minúta po minúte: Choďte a voľte, vyzval nemecký prezident

Schulz už odovzdal hlas, Merkelová pôjde k urnám poobede.


Už ste čítali?